Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats. Målet är att du ska kunna planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet.

Kursinnehåll

I utbildningen ingår brandorsaker och konsekvenser av brand, inventering av möjliga brandrisker i verksamheten, byggnadsbeskrivning, tekniska brandskyddsåtgärder, organisation, kontrollsystem, information och utbildningsplaner, lagar, förordningar och allmänna råd.

Instruktörer & Kvalitetssäkring

Våra instruktörer har alla stor erfarenhet ifrån räddningsarbete.


Kontakt
Ring oss för rådgivning, 010 – 220 10 03
Ni kan också fylla i intresseanmälan i vårt kontaktformulär eller maila oss direkt på [email protected]
Vi ser fram emot att höra från er.