Hjärt och Lungräddning – Första Hjälpen

Varje år drabbas 10 000 personer av ett oväntat hjärtstopp endast 600 av de drabbade överlever.

Varför är det så få som överlever? Anledningen är att de flesta människor drabbas av hjärtstopp i situationer där omgivningen saknar kunskap om hur de ska agera när situationen uppstår.

Vid ett hjärtstopp ökar risken att dö med 10 procent för varje minut som går innan behandlingen startar. Därför är tiden från att hjärtstoppet inträffar tills det att hjärt-lungräddning (HLR) startar helt avgörande.

Därför vill vi utbilda dig eller ditt företag i HLR. Du kan göra skillnad.

Var med och rädda liv du också!