Om Liv s tjänst.se

Livstjänst.se är en del av Livtjänst Sverige AB sedan februari 2019.

Livtjänst Sverige AB erbjuder, som tidigare, kurser i hjärt-lungräddning och första hjälpen, men även ett stort utbud på andra utbildningar, så som Brandskydd och handbrandsläckning, vattenlivräddning och andra säkerhetsutbildningar.

Läs mer om våra kurser här på Livstjanst.se eller
gå in på Livtjänst Sverige ABs utbildning och läs mer.
Skulle det vara någon fundering eller fråga så är ni välkomna att höra av er [email protected] eller i formuläret till höger.

While it is true that you will get good service by mail order brides, it is important that you take care of some simple things while searching for the perfect one. When you want to find a bride, the first thing that you should do is to look for good quality sites where you can find one. This means that you should not waste your time on low quality sites that may not have the best profiles on mail order wives. When you search for the right sites, you will find out that there are a lot of websites that can help you find a bride. Therefore, choose the right one to make sure that you get the best results.