Livtjänst är ett nytänkande företag med gedigen kompetens och erfarenhet. Företagets grundpelare är TRYGGHET, SERVICE och KVALITET. Livtjänst har ett helhetsgrepp kring evenemangsberedskap, livräddning och utbildning.

Beredskap

Vår verksamhet inom evenemangsberedskap sträcker sig från analys- och planering stadiet till genomförande och uppföljning. Vi tillhandahåller den personal och kompetens som behövs inom sjukvård, brand och vattenlivräddning för att ge en fullgod säkerhet på ert evenemang.

Utbildning

Vår utbildningsverksamhet syftar till att ge den enskilde människan relevant kunskap om basala livräddande och livsuppehållande åtgärder genom praktiska och teoretiska utbildningstillfällen.

Produkter / Livräddningsbutiken

Räddningsarbete är farligt och kräver specialutrustning såväl som specialutbildning. Det är användarens ansvar att utbilda och bibehålla kompetent kunskap om utrustning och vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder vid användning av den här utrustningen.


TRYGGHET
leveransprecision med flexibilitet

SERVICE
tillgänglighet med kunnigt bemötande

KVALITET
välorganiserad struktur i alla ledOm Livstjänst.se

Livstjänst.se är en del av Livtjänst Sverige AB sedan februari 2019.

Livtjänst Sverige AB erbjuder, som tidigare, kurser i hjärt-lungräddning och första hjälpen, men även ett stort utbud på andra utbildningar, så som Brandskydd och handbrandsläckning, vattenlivräddning och andra säkerhetsutbildningar.

Läs mer om våra kurser här på Livstjanst.se eller gå in på Livtjänst Sverige ABs utbildning och läs mer.
Skulle det vara någon fundering eller fråga så är ni  välkomna att höra av er [email protected] eller i formuläret till höger.