Första hjälpen

Kursbeskrivning

Utbildningen sker enligt de senaste riktlinjerna från Svenska Första hjälpen-rådet. Under de första minuterna efter allvarlig skada är vi helt beroende av hjälp från andra medmänniskor. En kurs i första hjälpen riktar sig till dig som vill veta vad du ska göra om du är först på plats vid en akut situation. Kursen kan skräddarsys efter dig och din organisations behov.

Förslag på kursupplägg i Första hjälpen

 • Introduktion
 • Bedömningsmodell, L-ABC / L-ABCDE
 • Medvetslös person
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • Diabetes
 • Blödningar
 • Cirkulationssvikt/Svimning
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Krampanfall/Epilepsi
 • Nack- och ryggskada
 • Kris och krisstöd
 • Avslutning

Målsättning

Utbildning i Första hjälpen bidrar till att minska lidandet, minska risk för skadeutveckling samt öka chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall och olycksfall.

Tidsåtgång

Ca 3,5 timmar för 12 personer/tillfälle.

Lokal

För bästa verklighetsträning sker utbildning på plats hos er.

Bokning / Offert

Fyll i kontaktformuläret för offert eller maila oss på [email protected] ,
eller ring oss på 010-220 10 00.

Arbetsmiljölagen

AFS 1999:7
”§5 På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”