OM LIVSTJÄNST  CMBL

Livstjänst CMBL är ett konsultföretag som erbjuder utbildning i hjärt-lungräddning till företag och privatpersoner. Livstjänst CMBL finns i Stockholm och kan utbilda runt om i landet. Utbildningarna sker ofta ute hos kund och vi tar med rätt utrustning som krävs om inte kunden önskar annat.

Målet är att du efter avslutad kurs bättre ska kunna hantera en stressad situation där en person drabbats av plötsligt hjärtstopp. Förhoppningarna är att du efter avslutad kurs ska känna en trygghet och mod som får dig att ta steget fram när en medmänniska behöver hjälp.

 

INSTRUKTÖR

 

Magnus är utbildad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensiv-vård. Han har erfarenhet från akutsjukvård och har arbetat med patienter som drabbats av plötsligt hjärtstopp.  På en intensivvårdsavdelning kan dessa patienter få så kallad hypotermibehandling eller kylbehandling, för att sänka hjärnans krav på syre och därmed minska risken för hjärnskador.

Tidigare har Magnus utbildat vårdpersonal i sjukhus-HLR och blev färdig instruktör 2008 vid  i Göteborg. Hösten 2011 startade eget företag och utbildar personer utanför sjukvården i hjärt- och lungräddning. Kurserna som vi erbjuder följer Svenska HLR-rådet riktlinjer avseende kursinnehåll och pedagogik.

 

Kontakt

[email protected]