Första hjälpen

Kursbeskrivning
Utbildningen sker enligt de senaste riktlinjerna från Svenska Första hjälpen-rådet. Under de första minuterna efter allvarlig skada är vi helt beroende av hjälp från andra medmänniskor. En kurs i första hjälpen riktar sig till dig som vill veta vad du ska göra om du är först på plats vid en akut situation. Kursen kan skräddarsys efter dig och din organisations behov.

Förslag på kursupplägg i Första hjälpen
• Introduktion
• Bedömningsmodell, L-ABC
• Medvetslös person
• Hjärtinfarkt
• Stroke
• Diabetes
• Blödningar
• Cirkulationssvikt/Svimning
• Allergisk reaktion
• Brännskada
• Krampanfall/Epilepsi
• Nack- och ryggskada
• Kris och krisstöd
• Avslutning (Utdelning av kompetenskort

Målsättning
Utbildning i Första hjälpen bidrar till att minska lidandet, minska risk för skadeutveckling samt öka chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall och olycksfall.

Tidsåtgång
Ca 3,5 timmar. Max 12 personer/tillfälle.

Lokal
För bästa verklighetsträning sker utbildning på plats hos er.

 

 

 

 
Arbetsmiljölagen

AFS 1999:7
”§5 På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”