D-HLR

Riktar sig till er som förväntas agera i en nödsituation till exempel räddningstjänst, livräddare eller väktare. Kursen är en fördjupning där deltagarna får använda sina kunskaper i verklighetsanpassade scenarion.

Förkunskapskrav

 • Övat HLR senast 6 månader innan utbildning (fås på plats vid behov)
 • Läst igenom kursboken (fås 1-2 veckor innan utbildning)
 • Gjort webbutbildning med godkänt resultat
 • Ta med godkänd skrivning till kurs eller maila till instruktören godkänd skrivning

Kursbeskrivning

 • Introduktion
 • Kedjan som räddar liv
 • praktiskt HLR-test
 • Larmrutiner
 • Akututrustning
 • Defibrillering
 • Handlingsplan
 • Scenarioträning
 • Luftvägshinder
 • Avslut

Tidsåtgång

4 timmar för 4-6 personer. Max antal deltagare är 6 personer.

Lokal

För bästa verklighetsanpassning sker utbildning hos er.

Vänligen kontakta oss för offert!