Rädda liv genom att installera hjärtstartare

Att installera hjärtstartare på er arbetsplats kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Utan rätt utrustning och utbildning kan det otänkbara ske utan egentliga hinder.

Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp och av dem överlever bara 600. Det är en häpnadsväckande siffra som bör få alla verksamheter och arbetsplatser att köpa och installera hjärtstartare.

Att bara installera hjärtstartare på arbetsplatsen är dock ingen garanti på att liv kommer att räddas. Det är också viktigt att utbilda sina medarbetare i hjärt- och lungräddning, samt hur hjärtstartaren fungerar. Och det är där vi kommer in.

Sjuksyrra är ett utbildningsföretag som både säljer hjärtstartare och som är godkänt av Hjärt-Lungfonden att dela ut garantimärket Hjärtsäker zon till företag i Sverige. Och vad är en hjärtsäker zon då? Det finns flera förutsättningar för detta, och ingen bör tas lättsamt.

Installera hjärtstartare och skapa en Hjärtsäker zon innebär:

  • Att det finns beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp
  • Att det finns kompetens i hjärt- och lungräddning på arbetsplatsen
  • Att alla vet var hjärtstartaren finns och hur den fungerar
  • Att hjärtstartaren är tillgänglig att använda på högst tre minuter
  • Att hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Sjuksyrra har gedigen erfarenhet inom livräddning med instruktörer som är rekryterade direkt från akutsjukvården och har all nödvändig vetskap för att ge er personal den kompetens som behövs för att rädda liv. Vi hoppas att ni ger oss chansen att ge er chansen att rädda liv.