Därför bör det installeras fler hjärtstartare i Stockholm

Att installera hjärtstartare är en förutsättning för att rädda fler liv. Tyvärr är det fortfarande ganska vanligt med arbetsplatser utan hjärtstartare och kompetens inom hjärt- och lungräddning är inte heller självklart.

I Stockholms län finns det uppskattningsvis 1500 hjärtstartare, vilket är en siffra som placerar länet långt ner på lista vad gäller antal hjärtstartare per invånare. Att fler bör installera hjärtstartare i Stockholm är alltså ett understatement.

Men räcker det att bara installera hjärtstartare för att rädda liv? Svar: nej. Det krävs också att medarbetarna har rätt kompetens för att hantera hjärtstartaren och en grundläggande kunskap inom hjärt- och lungräddning. Det är något som på Sjuksyrra kan garantera.

Sjuksyrra är ett utbildningsföretag som utbildat människor i bland annat hjärt- och lungräddning i många år. Vi säljer hjärtstartare genom vår nyöppnade webbshop samt utbildar verksamheter inom första hjälpen och hjärt –och lungräddning. Lita på att vi har den kompetens som krävs.

Kort om Sjuksyrra:

  • Utbildar arbetsplatser inom hjärt- och lungräddning samt jobbar inom evenemangsberedskap
  • Ett av de största sjukvårdsföretagen i Sverige
  • Samarbetar med ideella organisationer som exempelvis Röda Korset
  • Vår webbshop är nu öppen där ni kan köpa hjärtstartare och börja rädda liv!

Om vi kan få fler företag att installera hjärtstartare i Stockholm har vi gjort en del av jobbet. Den andra delen är att ge människor rätt kompetens så att de är förberedda för ett svårt scenario.

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp, installera hjärtstartare i er verksamhet i Stockholm och se till minimera dödsfallen.