Hjärtstopp sker plötsligt. Förbered dig på det ofattbara genom att gå en HLR kurs i Uppsala. Du kan rädda liv.

Det är dags att släppa tanken ”det händer inte mig”. Vem som helst, när som helst, kan drabbas av plötsligt hjärtstopp och vara i akut behov av hjälp. Att rädda liv gör du inte i första hand för din egen skull, utan för någon annans.

Ett plötsligt hjärtstopp drabbar 10 000 svenska varje år och de flesta drabbas utanför sjukhus. Ca 500 personer överlever och den låga siffran beror på att många inte hinner in till sjukhus i tid. Kunskap om hjärt- och lungräddning är något som borde vara en självklarhet för alla. Det är därför vi finns. Vi erbjuder dig HLR kurs i Uppsala – för dig som vill rädda liv.

Gå en HLR kurs i Uppsala och få kunskapen som behövs

Du behöver inte vara sjukvårdsutbildad eller ha andra förkunskaper för att lära dig hjärt- och lungräddning. Vår HLR kurs i Uppsala ger dig grundläggande kunskaper i vad man gör vid ett hjärtstopp. Vi går igenom allt ifrån; vad händer vid ett hjärtstopp, utbildning i hjärtlungräddning, vad ett luftvägshinder är och behandling av milda och allvarligt luftvägshinder.

Målet är att du efter avslutad kurs bättre ska kunna hantera en stressad situation där en person drabbats av plötsligt hjärtstopp. Förhoppningarna är att du efter avslutad kurs ska känna en trygghet och ett mod som får dig att ta steget fram när en medmänniska behöver hjälp.HLR Kurs uppsala hjärt och lungräddning

Vi på Livstjänst CMBL är ett konsultföretag som erbjuder HLR kurser i hela Sverige både för företag och privatpersoner. Alla våra HLR kurser i Uppsala skräddarsys efter just era behov och önskemål, för att du eller din organisation ska få ut så mycket som möjligt av kursen. För bästa verklighetsanpassning rekommenderar vi att utbildningarna sker hos dig som kund. Givetvis tar vi med rätt utrustning som krävs om inte kunden önskar annat.

Kontakta oss för en HLR kurs

När ett hjärta stannar är tiden knapp. Hur snabbt personen får hjälp är avgörande om personen kommer att överleva eller inte. Snabb behandling vid plötsligt hjärtstopp sker inte på sjukhuset utan direkt på plats. En behandling som börjar med HLR.

Därför är det oerhört viktigt att kunskapen av HLR sprids ut i samhället och att så många som möjligt lär sig hjärt-lungräddning. Boka vår HLR kurs i Uppsala du med!