Vi på Sjuksyrra erbjuder HLR instruktion för dig som vill vara med och rädda liv och förebygga dödsfall.

När ett hjärta plötsligt stannar är tiden knapp. Hur nära hjälpen finns att tillgå är avgörande för personens överlevande. Behandling vid hjärtstillestånd kan inte vänta tills man når ett sjukhus, det måste ske direkt på plats.

Därför är det livsviktigt att kunskapen om hjärt- och lungräddning sprids i samhället och att fler lär sig att utöva den.

HLR instruktion – Ta ansvar och få kunskapen du behöver

Genom HLR instruktion av oss på Sjuksyrra får du den kunskapen du behöver. Målet är att du, efter avslutad kurs, bättre ska kunna hantera en nödsituation och utföra HLR där en person drabbats av plötsligt hjärtstopp. Förhoppningarna är att den HLR instruktion du fått från oss ska få dig att känna en trygghet och ett mod att agera när en medmänniska behöver din hjälp.HLR Instruktion

Vi på Sjuksyrra erbjuder HLR instruktion runt om i landet, både för företag och privatpersoner. Alla våra utbildningar och kurser skräddarsys efter era önskemål för att du eller organisationen ska få ut så mycket som möjligt av kursen. Vi står givetvis för den utrustning som kommer att krävas.

Förkunskaper är inte ett krav för vår HLR instruktion, tanken är att alla ska lämna utbildningen med samma kunskaper. Vi kommer att gå igenom vad som händer vid ett hjärtstopp, HLR, behandling av luftvägshinder etc.

Utrusta dig med rätt HLR instruktion

En hjärtstartare är ett avgörande verktyg när ett hjärta inte startas av enbart HLR. Instruktion av hjärtstartaren kommer alltså också att ges. Denna hjärtstartare kallas även defibrillator, som ger en strömstöt efter placering på den medvetslöses bröst.

Vi vet hur viktigt, samt hur avgörande det kan vara att ha dessa kunskaper. Hjälp oss att hjälpa andra, få HLR instruktion med Sjuksyrra. Hör av dig till oss, så får du veta mer om vart närmaste HLR instruktion finns för dig.