Bemanning

Sjuksyrra Bemannings VD, Magnus Lundqvist, är specialistutbildad sjuksköterska med lång erfarenhet av vård och omsorg. Den dagliga verksamheten bedrivs därför utifrån gedigen förståelse för vad uppdragsgivare behöver samt en strävan efter att alltid leverera vårdskompetens av högsta kvalitet. För att säkra kvalitet handplockas medarbetare till varje uppdrag och Sjuksyrra Bemanning ställer höga krav på medarbetares kompetenser. Utöver adekvat högskoleutbildning krävs längre sammanhängande arbetslivserfarenhet och lämplighet för uppdraget.

_B040056

Vi vet vad det innebär att verka i den ansvarsfyllda miljö som vård- och omsorgssektorn utgör. Vi vet att det dagliga arbetet kan upplevas som utsatt av medarbetaren. Att tillfälligt stärka upp ordinarie personalstyrka vid oförutsedd arbetsbörda eller andra eventualiteter ställer än högre krav på medarbetaren. Vi lägger därför mycket stor vikt vid personliga egenskaper när vi matchar medarbetare med uppdrag. Vår största tillgång i relationen med uppdragsgivaren är förtroendekapital och det är genom våra medarbetares kompetens som sådant förtroende har skapats och fortsätter att skapas. Tveka inte att kontakta oss för en behovsanpassad lösning till just dina bemanningsproblem.